Konference

Ani jeden matematický talent nazmar

17.10.2017 21:35
Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Těšíme se na setkání v roce 2019.  Organizátor konference: SUMA JČMF Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D....

Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

17.10.2015 21:42
Konference je zaměřena na výuku matematiky na všech typech středních škol, další setkání se uskuteční v roce 2019. Konference navazuje na tradici Celostátních setkání učitelů matematiky na gymnázíích a Celostátních setkání učitelů matematiky středních škol. Jedná se o celostátní setkání...

Dva dny s didaktikou matematiky

17.02.2018 21:33
  Dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF se bude konat ve dnech 14. – 15. 2. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdobně jako v předchozích...

Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

17.10.2015 21:37
Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Další setkání se uskuteční 17. - 19. 10. 2019. Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály pro...

Letní škola s didaktikou matematiky

17.10.2015 21:39
Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky. Další setkání proběhne v roce 2020.   Organizátor: ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti, SUMA JČMF Kontaktní...

Letní škola učitelů matematiky a fyziky

17.10.2015 21:41
Letní prázdninová škola pro žáky a učitele matematiky nebo fyziky především na 2. stupni ZŠ a na středních školách všech typů. Informace k akci jsou k dipozici na webových stránkách JČMF, pobočka Ústí nad Labem. Organizátor: JČMF, pobočka Ústí nad Labem Kontaktní osoby: Mgr. Pavla...

Matematika v primární škole

17.10.2015 21:38
Konference je určena především pro pracovníky fakult připravujících učitele primární školy a učitele z praxe. V roce 2015 konferenci pořádali kolegové ze Slovenska.  Organizátor:Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, SUMA JČMF Kontaktní osoba: RNDr....

Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

17.10.2015 21:39
XII. seminář byl věnován Eukleidovi z Alexandrie a jeho nejvýznamnějšímu dílu - Základům. Další seminář proběhne v roce 2017. Organizátor: Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze, studijní...

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

17.10.2015 21:34
Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Informace ke konferenci jsou k dispozici na webových stránkách JČMF - pobočka Plzeň. Další setkání se uskuteční v roce 2020. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra...

Tři dny s matematikou pro učitele středních škol

17.10.2015 21:40
Konference zaměřená zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference jsou semináře a dílny, ve kterých vystoupí učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních školách. Hlavní...

Užití počítačů ve výuce matematiky

17.10.2015 21:37
Konference se koná každé dva roky v Českých Budějovicích. Další ročník se uskuteční v roce 2019. Organizátor: Katedra matematiky PF JU v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF.   Kontaktní osoba: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. (hbinter@pf.jcu.cz) Internetová stránka...