Semináře

Přehled seminářů pořádaných katedrami připravující učitele matematiky:
 

Didakticko-matematický seminář (KMDM UK PEDF)

Seminář se koná nepravidelně ve čtvrtek od 16.10 na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze (Magdalény Rettigové 4, Praha 1) ve třetím patře v místnosti R318. Náplní semináře jsou přednášky nebo dílny pozvaných hostí z naší republiky nebo ze zahraničí, pracovníků katedry a doktorandů. Přednášky nebo dílny jsou zaměřeny na matematiku a na její didaktiku, ale také na pedagogické a psychologické obory.

Informace o jednotlivých přednáškách a dílnách jsou uveřejněny na webových stránkách katedry a také zasílány e-mailem. Nejste-li již zařazeni v hromadné e-mailové adrese semináře, pošlete svůj požadavek se svoji e-mailovou adresou na adresu jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz.