Matematika – fyzika  informatika

ISSN 1210-1761

Zabývá se problémy výuky na základních a středních školách, uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. 

Matematika – fyzika – informatika vychází v nakladatelství Prometheus od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. MFI je recenzovaný časopis uvedený na seznamu periodik Rady pro vědu, výzkum a inovace.

Od 22. ročníku  vychází v elektronické podobě a všem zájemcům je volně dostupný na internetových adresách redakce i vydavatele:

https://mfi.upol.cz/

https://mfi.prometheus-nakl.cz/