Rozhledy matematicko-fyzikální

SSN 0035-9343 (E.č. MK ČR E 4691)

 

Časopis je určen pro studenty středních (i základních škol), učitele matematiky a všechny zájemce o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. V časopise se objevují také informace o soutěžích v těchto oborech.

Časopis byl založen roku 1921. Původně byl součástí Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky a právě roku 1921 se od něho Rozhledy oddělily.

Časopis je recenzován dvěma odborníky: jedním z redakční rady, druhým vně redakční rady. Je-li aspoň jeden recenzní posudek negativní, je autor vyzván k úpravě článku.

Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Vydavatel:

Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 25, 11710 Praha 1

IČO 00444871

za podpory MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha.

Adresa redakce:

GCHD Zborovská 45, 150 00 Praha 5

tel. 606 157 646, e-mail: zhouf@seznam.cz

Distribuci časopisu provádí a objednávky přijímá:

MYRIS TRADE, s.r.o., P.O.Box 2, V Štíhlách 1311, 142 01 Praha 4

tel. 234035200, e-mail myris@myris.cz

Pokyny pro autory:

Příspěvky dodávejte na adresu redakce v elektronické podobě. Nejvhodnější jsou články napsané v jakékoliv standardní formě TEXu. Přijatelné jsou též příspěvky připravené dalšími běžně rozšířenými programy, jako je např. Word.

U každého zasílaného příspěvku (ne u soutěží, zpráv a recenzí) přiložte krátkou anotaci v anglickém nebo českém jazyce. Dále je žádoucí, aby u každého příspěvku byla uvedena literatura, na kterou bude v textu odkazováno.

Pokud jde o obrázky, je žádoucí, aby byly připraveny v reprodukovatelné podobě. Nejlepší je METAPOSTový nebo METAFONTový zdrojový text, popř. bitmapa v dostatečném rozlišení. Přípustné jsou též kvalitní černobílé fotografie nebo xerokopie, v krajním případě podrobně popsané předlohy pro počítačové zhotovení obrázků.

Redakční rada:

Vedoucí redaktor: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., FIT ČVUT Praha a VŠE Praha

Redaktor pro matematiku: doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., FAV ZČU Plzeň

Redaktor pro fyziku: prof. ing. Bohumil Vybíral, CSc., PedF UHK Hradec Králové

Členové redakční rady:

doc. RNDr. Emil Calda, CSc., MFF UK Praha

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., MFF UK Praha

ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D., FJFI ČVUT Praha

RNDr. Petr Hanuš, FSv ČVUT Praha

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., FPE ZČU Plzeň

PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D., SPŠST Chrudim

prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FJFI ČVUT Praha

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PdF ZČU Plzeň

RNDr. Pavel Šišma, Dr., PřF MU Brno

doc. ing. Ivan Štoll, CSc., FJFI ČVUT Praha

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PedF JU České Budějovice

doc. RNDr. Pavel Topfer, CSc., MFF UK Praha

prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., PedF UHK Hradec Králové

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., ÚJF AV ČR Řež

Ke stažení:

Podle rozhodnutí redakční rady časopisu jsou volně stažitelná čísla, která vyšla nejméně před třemi roky.

 

Ročník Ke stažení        
80. (2005) Obsah 1 2 3 4
81. (2006) Obsah 1 2 3 4
82. (2007) Obsah 1 2 3 4
83. (2008) Obsah 1 2 3 4
84. (2009) Obsah 1 2 3 4
85. (2010) Obsah 1 2 3 4
86. (2011) Obsah 1 2 3 4
87. (2012) Obsah 1 2 3 4
88. (2013) Obsah 1 2 3 4
89. (2014) Obsah 1 2 3 4