Rozhledy matematicko-fyzikální

SSN 0035-9343 (E.č. MK ČR E 4691)

 

Časopis je určen pro studenty středních (i základních škol), učitele matematiky a všechny zájemce o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. V časopise se objevují také informace o soutěžích v těchto oborech.

Časopis byl založen roku 1921. Původně byl součástí Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky a právě roku 1921 se od něho Rozhledy oddělily.

Časopis je recenzován jedním odborníkem, který není členem redakční rady.

Časopis vychází čtyřikrát ročně. Jeho web najdete zde: https://rozhledy.jcmf.cz/

Vydavatel:

Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 25, 11710 Praha 1

IČO 00444871

za podpory MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha.

Adresa redakce:

Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8 - Trója (7. patro)
telefon: +420 22191 2405
marie.snetinova (at) mff.cuni.cz

Distribuci časopisu provádí a objednávky přijímá:

MYRIS TRADE, s.r.o., P.O.Box 2, V Štíhlách 1311, 142 01 Praha 4

tel. 234035200, e-mail myris@myris.cz

Pokyny pro autory:

Příspěvky dodávejte na adresu redakce v elektronické podobě. Nejvhodnější jsou články napsané v jakékoliv standardní formě TEXu. Přijatelné jsou též příspěvky připravené dalšími běžně rozšířenými programy, jako je např. Word.

U každého zasílaného příspěvku (ne u soutěží, zpráv a recenzí) přiložte krátkou anotaci v anglickém nebo českém jazyce. Dále je žádoucí, aby u každého příspěvku byla uvedena literatura, na kterou bude v textu odkazováno.

Pokud jde o obrázky, je žádoucí, aby byly připraveny v reprodukovatelné podobě. Nejlepší je METAPOSTový nebo METAFONTový zdrojový text, popř. bitmapa v dostatečném rozlišení. Přípustné jsou též kvalitní černobílé fotografie nebo xerokopie, v krajním případě podrobně popsané předlohy pro počítačové zhotovení obrázků.

Vedoucí redaktorka: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Ke stažení:

Podle rozhodnutí redakční rady časopisu jsou volně stažitelná čísla, která vyšla nejméně před třemi roky.

 

Ročník Ke stažení        
80. (2005) Obsah 1 2 3 4
81. (2006) Obsah 1 2 3 4
82. (2007) Obsah 1 2 3 4
83. (2008) Obsah 1 2 3 4
84. (2009) Obsah 1 2 3 4
85. (2010) Obsah 1 2 3 4
86. (2011) Obsah 1 2 3 4
87. (2012) Obsah 1 2 3 4
88. (2013) Obsah 1 2 3 4
89. (2014) Obsah 1 2 3 4