Materiály do výuky

Procvičování úprav algebraických výrazů

01.05.2016 13:36
Soubor obsahuje zajímavé úlohy použitelné na procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Zde si můžete stáhnout část diplomové práce Ivany Durdíkové (PedF UK v Praze), v níž shromáždila zajímavé úlohy použitelné pro procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Sbírka...

4 650 volně stažitelných materiálů pro učitele a samostatné studium žáků (v AJ)

29.08.2020 11:39
V důsledku koronavirové pandemie bylo mnoho škol zavřeno a žáci museli zůstat doma. To vyvolalo silný požadavek na účinnou internetovou podporu, zejména v matematice. Představujeme jednu z webových stránek, Developing Quality in Mathematics Education (DQME), kde je možné materiály...

Geometrie mého okolí

01.05.2016 13:23
Projekt pro 8. ročník ZŠ. Autorka Jaroslava Janáčková. Soubor obsahuje návrh projektu pro 8. ročník s tématem Geometrie mého okolí. Cílem projektu je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit jejich tvary a provádět...

Hra pro střední školu Tandemat

01.05.2016 13:12
Zde najdete část diplomové práce Lucie Šilhánové, která pro potřeby výuky matematiky na střední škole rozpracovala a vyzkoušela hru Activity. Jsou popsána pravidla a dány k dispozici herní pole i hrací kartičky. Tandemat – didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole Lucie...

Matematická A-lympiáda

01.05.2016 13:35
A-lympiáda je soutěž týmů studentů ve věku 16-18 let, kterou organizuje Freudenthal Institute v Utrechtu a účastní se jí studenti v Holandsku a v Dánsku (u nás neprobíhá). Úlohy jsou na rozdíl od klasické olympiády prakticky zaměřeny a často nemají jen jedno správné řešení. Základní informace...

Mocnina

01.05.2016 13:22
Gradovaná série úloh na téma Mocnina. Autorky Eva Starobová, Lenka Tejkalová a Jana Pávová. Soubor obsahuj návrh gradované série úloh, pomocí nichž se žáci seznamují s pojmem mocnina. Smyslem celé práce je objevitelská činnost žáků. Ti dostávají vzorový příklad, kde jsou dána jednoduchá...

Mocnost bodu ke kružnici

01.05.2016 13:22
Námět, jak zavést pojem mocnost bodu ke kružnici. Autor Martin Mikuláš. K demonstraci mocnosti bodu ke kružnici lze využít aplet POWER OF A POINT (Mocnost bodu) publikovaný na stránkách Národní rady učitelů matematiky ve Spojených státech amerických (the National Council of Teachers of...

Opakování stereometrie formou soutěže

01.05.2016 13:12
Je přiložena prezentace v ActivInspire, v níž je připravena soutěž typu Riskuj na opakování některých znalostí ze stereometrie. V přiložené prezentaci pro interaktivní tabule napsané v programu ActivInspire najdete soutěž typu Riskuj. Je určená pro žáky středních škol a obsahuje úkoly různé...

Parabola v MS Excel

01.05.2016 13:23
Popis aktivit v MS Excelu, při nichž žáci objevují vlastnosti kvadratické funkce. Autor Martin Mikuláš. Námět obsahuje návrh několika úloh, které lze řešit v programu MS Excel a které vede ke zkoumání vlastností kvadratické funkce. Zde stahujte popis aktivit pro žáky a zde soubor v MS Excel, s nímž...

Poznáváme krychli

01.05.2016 13:34
Projekt pro žáky 6. ročníků. Autorka Ivana Navrátilová. Soubor obsahuje návrh projektu pro 6. ročník ZŠ zaměřeného na seznámení žáků s krychlí a jejími vlastnostmi. Žáci se seznamují s tímto tělesem sami na základě vlastní manipulace s různými předměty. Například konstruují krychli z modelíny a...