Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

17.10.2015 21:42

Konference je zaměřena na výuku matematiky na všech typech středních škol, další setkání se uskuteční v roce 2019.

Konference navazuje na tradici Celostátních setkání učitelů matematiky na gymnázíích a Celostátních setkání učitelů matematiky středních škol. Jedná se o celostátní setkání učitelů matematiky středních škol na téma „Jak učit matematiku na SŠ“. Na konferenci vystoupí přední pedagogové z vysokých a středních škol, aby vyučující seznámili s novými trendy ve výuce matematiky. Pozornost bude věnována i revizi RVP pro jednotlivé typy škol.

Organizátor: SUMA JČMF, JČMF, pobočka Pardubice a CCV Pardubice

Kontaktní osoba: Mgr. František Procházka (prochazka.frantisek@sps-chrudim.cz)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí ročníky:

1. ročník: 17. - 19.9. 2014, Pardubice

2. ročník: 21. - 23.9. 2016, Pardubice (program)

3. ročník: 19. - 21. 9. 2018, Pardubice

Zpět