Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

17.10.2015 21:37

Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály pro učitele.

Další setkání se uskuteční 14. - 16. 10. 2021 (čtvrtek až sobota).

Vážená kolegyně, vážený kolego,
srdečně Vás zveme na celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se bude konat ve dnech 14.–16. 10. 2021. Konferenci pořádá SUMA JČMF ve spolupráci s UJEP a po mnoha letech se přesouvá z Litomyšle do Ústí nad Labem.

Zaměření tohoto ročníku konference bude Matematika jako prostředek porozumění světu.

Na konferenci budeme diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích ve výuce matematiky pro žáky ve věku 10–16 let. Část konference bude věnována i specifikům distanční výuky, a to se zaměřením na příklady dobré praxe. Stranou pozornosti nezůstanou ani další témata spjatá s výukou matematiky, která účastníci nabídnou.

Na stránce https://jum.ujep.cz budou v nejbližších dnech uveřejněny podrobnosti a přihlašovací formulář.

Organizátoři zažádali o akreditaci konference jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Za programový výbor doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.Archiv

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí ročníky:

23.10. - 25.10 2003, 

13. - 15.10. 2005, 

18.10. - 20.10. 2007 Matematika a její aplikace, 

15.10. - 17.10. 2009 Matematická a finanční gramotnost, 

20.10. - 22.10. 2011 Standardy pro matematiku ZŠ a testování žáků, 

24.10. - 26.10. 2013 Matematika pro všechny, 

22.10. - 24.10. 2015 Kritická místa ve výuce matematiky

19. - 21. 10. 2017 (Program konference , Rozpis dílen)

17. - 19. 10. 2019 Matematika a její aplikace

Zpět