Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

17.10.2015 21:39

XII. seminář byl věnován Eukleidovi z Alexandrie a jeho nejvýznamnějšímu dílu - Základům. Další seminář proběhne v roce 2017.

Organizátor: Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze, studijní středisko Poděbrady

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martina Bačvářová, Ph.D. (becvamar@fd.cvut.cz)

Internetové stránky konference: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/

Zpět