Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

17.10.2015 21:34

Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Informace ke konferenci jsou k dispozici na webových stránkách JČMF - pobočka Plzeň. Další setkání se uskuteční v roce 2020.

Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (lavicka@kma.zcu.cz)

Web konference: https://www.jcmf.zcu.cz/konference/setkani2016/

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Historie konference.

Zpět