Užití počítačů ve výuce matematiky

17.10.2015 21:37

Konference se koná každé dva roky v Českých Budějovicích. Další ročník se uskuteční v roce 2019.

Organizátor: Katedra matematiky PF JU v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF.  

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. (hbinter@pf.jcu.cz)

Internetová stránka konference: https://home.pf.jcu.cz/~upvvm

Zpět