Užití počítačů ve výuce matematiky

17.10.2015 21:37

Katedra matematiky
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita
v Č. Budějovicích
a
Společnost učitelů matematiky JČMF

pořádají desátou konferenci

Užití počítačů ve výuce matematiky

11. – 13. 11. 2021

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

  • role počítače ve vyučování matematiky
  • vliv počítače na obsah vyučování
  • role učitele při výuce podporované počítačem
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

Aktuální informace naleznete na webové stránce konference.

Kontaktní adresa

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

PF  JU v Č. Budějovicích, Jeronýmova 10,

371 15 České Budějovice tel. 387 773 093,

e-mail: petrasek@pf.jcu.cz

Za organizační výbor konference

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 

Zpět