Užití počítačů ve výuce matematiky

17.10.2015 21:37

Katedra matematiky
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita
v Č. Budějovicích
a
Společnost učitelů matematiky JČMF

pořádají devátou konferenci
[1]

Užití počítačů ve výuce matematiky

7. – 9. 11. 2019

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

  • role počítače ve vyučování matematiky
  • vliv počítače na obsah vyučování
  • role učitele při výuce podporované počítačem
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

  1. obecné otázky užití počítačů ve výuce matematiky
  2. dynamické systémy ve výuce matematiky (GeoGebra, Sketchometry, …)
  3. systémy počítačové algebry ve výuce matematiky (Maple, Mathematica, …)
  4. ostatní matematický software, interaktivní tabule a dotyková technologie v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (fyzika, finanční matematika, disciplíny STEM, aj.)

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání matematického softwaru, např. GeoGebra, Geometry Expressions, aj.

Máte-li zájem o vedení workshopu, kontaktujte organizační výbor.

Aktuální informace (včetně seznamu přihlášených účastníků) naleznete na webové stránce konference.

Kontaktní adresa

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

PF  JU v Č. Budějovicích, Jeronýmova 10,

371 15 České Budějovice tel. 387 773 093,

e-mail: petrasek@pf.jcu.cz

Za organizační výbor konference

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.[1] Akce je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů.

 

Zpět