Odborné skupiny

Odborné skupiny SUMA a jejich předsedové:
 
  • Primární školy: Mgr. Eva Nováková, Ph. D.
  • Základní školy: RNDr. Hana Lišková
  • Gymnázia: RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
  • Střední odborné školy: Mgr. Miroslav Staněk
  • Střední odborná učiliště: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph. D.
  • Studentská vědecká a odborná činnost: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
  • Odborné časopisy: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.