Odborné skupiny

Odborné skupiny SUMA a jejich předsedové:
 
  • Primární školy: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.
  • Základní školy: RNDr. Hana Lišková
  • Gymnázia: RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
  • Střední odborné školy: Mgr. František Procházka
  • Střední odborná učiliště: Mgr. Miroslav Staněk
  • Studentská vědecká a odborná činnost: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
  • Odborné časopisy: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.