Výbor SUMA

V období 2018 - 2022 pracuje výbor SUMA v následujícím složení:

Předseda: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (predseda.suma@jcmf.cz)

Místopředsedkyně: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph. D.

Tajemník: PhDr. Jiří Bureš, Ph. D.

Hospodářka: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Členové: 

 • RNDr. Jiří Dittrich
 • RNDr. Jiří Herman, Ph. D.
 • RNDr. Hana Lišková
 • doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph. D.
 • prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
 • Mgr. Eva Nováková, Ph. D.
 • doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 • Mgr. Miroslav Staněk
 • RNDr. Eva Zelendová, Ph. D.


Revizní komise: 

 • doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph. D.
   
 • RNDr. František Mošna, Ph. D.