Výbor SUMA

V období 2014 - 2018 pracuje výbor SUMA v následujícím složení:
 

Předseda: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (predseda.suma@jcmf.cz)

Místopředsedkyně: RNDr. Hana Lišková

Tajemnice: RNDr. Ilona Fořtová

Hospodářka:  doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 

Členové: 

 • doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Dittrich
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
 • RNDr. Dag Hrubý
 • prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 • Mgr. Věra Olšáková
 • Mgr. Miroslav Staněk
 • RNDr. Eva Zelendová


Revizní komise: 

 • doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
   
 • RNDr. František Mošna, Ph.D.