Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

24.06.2022 00:00

Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat v Brně, a to ve dnech 12.–14. října 2022 v prostorách SŠ IPF Brno ul. Čichnova (https://www.cichnovabrno.cz/o-skole)

Konference, kterou pořádá Společnost učitelů matematiky JČMF ve spolupráci se Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, bude mít akreditaci MŠMT a lze ji platit z peněz na vzdělávání pedagogů.

Těžiště konference bude v přednáškách a kulatých stolech. Přednášky kromě jiných přislíbili: doc. Fuchs, RNDr. Hrubý, Mgr. Krynický, prof. Pick, doc. Robová, doc. Šimša, prof. Tlustý aj.

Na kulaté stoly budou pozváni zástupci MŠMT, NPI, Cermatu aj.

Chceme se zaměřit především na následující oblasti:

  1. 1.    Využití digitálních technologií při výuce matematiky, rozvoj digitálních kompetencí v matematice.
  2. 2.    Rozvoj matematické gramotnosti a aplikovaná matematika
  3. 3.    Didaktika vybraných partií středoškolské matematiky a matematických myšlenkových konceptů, včetně historických souvislostí a jejich využití při výuce, metodika výuky.
  4. 4.    Informace a diskuze nad aktuálními problémy matematického vzdělávání – revize RVP, maturity, přijímací zkoušky, aj.

Pokud máte zájem se setkání zúčastnit, pošlete nám přiložený registrační formulář, ve kterém vyplňte všechny žádané údaje. Kapacita sálu a konference je 120 míst, ubytování jsme schopni na škole zajistit pro cca 90 účastníků. Strava a občerstvení je zajištěno v místě.

Závazné přihlášky a pokyny k platbě budeme zasílat na základě předběžné registrace na přelomu srpna a září. V případě velkého převisu zájemců o konferenci budeme upřednostňovat předběžně přihlášené podle data obdržené předběžné přihlášky. Budeme se snažit splnit všechny Vaše požadavky na ubytování a stravování.

Konferenční poplatek 1500 Kč, rozsah 20 hodin.
Cena ubytování za jednu noc 350 Kč.
Stravné za 1 den cca 300 Kč.
 
Programový a organizační výbor.     Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
                    RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
                    Mgr. Simona Ježová
                    Mgr. Miroslav Staněk
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí ročníky:

1. ročník: 17. - 19.9. 2014, Pardubice

2. ročník: 21. - 23.9. 2016, Pardubice (program)

3. ročník: 19. - 21. 9. 2018, Pardubice

4. ročník: 23. - 25. 9. 2019, Pardubice 

5. ročník: 20. - 22. 9. 2021 Pardubice (program)

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF