Lektorky MŠ

V roce 2014 zahájila Jednota českých matematiků a fyziků práci na projektu Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) není matematická výchova zařazena jako samostatná vzdělávací oblast, je začleněna především do oblasti Dítě a jeho psychika. Obecné principy a myšlenkové procesy (třídění, porovnání, přiřazování, uspořádání apod.) se však objevují i v dalších vzdělávacích oblastech. Pro pedagogy PV je proto velmi obtížné přenést závazný obsah přímo k dětem tak, aby byl jasný dopad na jejich vzdělávání. Proto je třeba poskytnout pedagogům zcela konkrétní návody a doporučení jak v této situaci postupovat, optimálně prostřednictvím jejich kolegů, kteří jsou zárukou využitelnosti získaných poznatků v praxi. V rámci projektu bude odborníky z řad členů JČMF a dalšími spolupracovníky proškolen lektorský tým aktivních pedagogů PV z celé České republiky. Podmínkou pro získání osvědčení a pro zařazení do týmu těch, kteří rozvíjejí matematické představy dětí, nebude jen aktivní účast na semináři, ale i následná lektorská činnost.

V průběhu roku byla 2014 byla v rámci projektu připravena publikace Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku (Editoři E. Fuchs, H. Lišková, 
E. Zelendová) s následujícím obsahem:

S. Sodomková: Předškolní věk

Š. Portešová: Vývoj poznávacích schopností a početních představ u dětí v předškolním období

H. Lišková: Předmatematické představy ve vzdělávacích oblastech RVP PV

M. Kaslová: Prelogické myšlení

M. Kaslová: Transformace v předmatematické gramotnosti

M. Kupčáková: Zobrazení prostoru kreslením a modelováním

R. Blažková: Vytváření předčíselných představ v kontextu s možnou prevencí specifických 
                       poruch učení v předškolním věku

D. Kroulíková: Didaktické prostředky

Publikace je ke stažení zde

 Na téže adrese je ke stažení i další publikace vzniklá v rámci projektu:

Předškolní vzdělávání očima praxe (autoři E. Fuchs, H. Lišková, E. Zelendová).

Projekt je financován z ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF