Materiály do výuky

 • 01.05.2016 13:36

  Procvičování úprav algebraických výrazů

  Ivana Durdíková (PedF UK v Praze) zpracovala diplomovou práci, v níž vytvořila sbírku zajímavých úloh použitelných pro procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Práci stáhnete zde.    

 • 17.10.2022 14:12

  GeoGebra e-kniha - metrické úlohy v krychli

  Denisa Váňová z PedF UK v Praze vytvořila v rámci své bakalářské práce e-knihu využívající programu GeoGebra pro výuku řezů na krychli. Knihu naleznete zde: https://www.geogebra.org/m/ayujmdxp Kniha obsahuje jednotlivá zadání a krokované konstrukce. Může sloužit jako podklad pro výuku i pro...

 • 01.05.2016 13:23

  Geometrie mého okolí

  Projekt pro 8. ročník ZŠ. Autorka Jaroslava Janáčková. Soubor obsahuje návrh projektu pro 8. ročník s tématem Geometrie mého okolí. Cílem projektu je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit jejich tvary a provádět...

 • 01.05.2016 13:12

  Hra pro střední školu Tandemat

  Tandemat – didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole Lucie Šilhánová (z diplomové práce obhájené na PedF UK v Praze v roce 2010)   V dnešní době často mluvíme o aktivnější a zábavnější výuce matematiky, o atraktivnějším přiblížení tohoto na první...

 • 19.05.2022 12:42

  Počítačová 3D hra rozvíjející prostorovou představivost

  V rámci své bakalářské práce zpracoval Tomáš Trejbal originální počítačovou 3D hru s geometrickou tematikou. Hra byla částečně inspirována hrou Euclidea. Ve hře Euclidea (jedná se o hru na mobilní telefony) se hráč zabývá euklidovskými geometrickými konstrukcemi ve dvourozměrném prostoru. Zmíněná...

 • 01.05.2016 13:34

  Poznáváme krychli

  Projekt pro žáky 6. ročníků. Autorka Ivana Navrátilová. Soubor obsahuje návrh projektu pro 6. ročník ZŠ zaměřeného na seznámení žáků s krychlí a jejími vlastnostmi. Žáci se seznamují s tímto tělesem sami na základě vlastní manipulace s různými předměty. Například konstruují krychli z modelíny a...

 • 01.05.2016 13:36

  Řešení konstrukčních planimetrických úloh

  Autorka Eva Davidová zpracovala a dala k dispozici dva učební texty určené pro studenty středních škol.   První část učební opory pro distanční vzdělávání může sloužit k demonstraci určitých vlastností geometrických objektů, postupů konstrukcí apod. Autorka textu ho využívá např. v...

 • 01.05.2016 13:34

  Statistika a my

  Projekt pro 8. ročník týkající se využití statistiky v běžném životě. Práce vznikla jako závěrečná práce kurzu organizovaného v rámci projektu ESF Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP. Obsahuje návrh projektu týkajícího se využití statistiky v běžném životě i popis jeho využití ve výuce....

 • 01.05.2016 13:20

  Zachraň Prahu

  Projekt pro 8. a 9. ročník na opakování počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. Autorka Marta Honzíková. Text obsahuje návrh projektu Zachraň Prahu, který je z matematického hlediska zaměřen na počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. Jedná se o multidisciplinární projekt, kde se...

V této sekci naleznete metodické materiály a inspirace do výuky matematiky. Některé z nich napsali sami učitelé, jiné připravili studenti učitelství na základě svých diplomových prací a autory dalších jsou vzdělavatelé učitelů.

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF