Konference

 • 21.06.2024 00:00

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Vážené kolegyně, vážení kolegové. Na podzim se učitelé matematiky všech typů středních škol setkávali řadu let v Pardubicích a poslední dva roky se v pořadatelství střídají Brno a Praha. V letošním roce opět proběhne Celostátní konference učitelů matematiky středních škol v Brně  ve...

 • 27.09.2023 14:41

  Dva dny s didaktikou matematiky

  Dvacátý osmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 15. – 16. 2. 2024. Konference se zúčastnilo téměř 180 účastníků. Program byl opět velmi pestrý, jak je...

 • 12.05.2023 14:59

  Užití počítačů ve výuce matematiky

  Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce...

 • 12.05.2023 14:51

  Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

  Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály ke stažení. Další ročník konference se bude konat ve dnech 19.–21....

 • 13.02.2023 12:51

  EME (Elementary Mathematics Education)

  Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá 27. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2023: Výzvy primárního vzdělávání matematice jako součást učitelství pro 21. století. Konference se bude konat ve dnech...

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky všech stupňů škol. Další setkání se uskuteční 7. až 9. 11. 2024. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní osoba za organizátory: doc. Ing....

 • 12.05.2021 14:56

  Tři dny s matematikou pro učitele středních odborných škol

  Konference je zaměřena zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference byly semináře a dílny, ve kterých vystoupili učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních...

 • 12.05.2020 15:00

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. SUMA JČMF se na organizace konference podílela od jejího založení v roce 2003 do roku 2019. Sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v...

 • 12.05.2020 14:58

  Letní škola s didaktikou matematiky

  Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky byla organizována od roku 2005 do roku 2018. Organizátorem byla ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti a SUMA...

SUMA JČMF organizuje řadu akcí pro učitele matematiky nebo se na jejich organizaci podílí.

Organizuje také česko-slovenskou soutěž Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) (https://semt.cz/svoc/).

Zveme učitele matematiky také k účasti na seminářích, které pořádají vysoké školy pro své studenty učitelství matematiky a pro učitele a další odborníky.

 

Didakticko-matematický seminář PedF UK

Seminář katedry didaktiky matematiky MFF UK

Semináře Katedry matematiky PdF MU

 

Semináře z didaktiky matematiky KMDM TUL Liberec

 

Semináře na PřF UP Olomouc

 

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

Chcete se stát součástí jedné z nejstarších profesních organizací u nás a získat nové přátele z řad aktivních učitelů matematiky? Staňte se našimi členy, rádi Vás přivítáme..

Každý člen SUMA JČMF se musí nejdříve stát členem Jednoty českých matematiků a fyziků a zaregistrovat se na stránkách jcmf.cz. Přímý odkaz na přihlášku je zde.

 

© 2015 - 2022 SUMA JČMF