Publikace/Knihy ke stažení

  1. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky
  • Tato publikace byla zpracována na Katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze v rámci výzkumného záměru a vyšla v roce 2004 ve dvou dílech.

  1. Matematika a řešení úloh
  • F. Kuřina: Matematika a řešení úloh. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

  • Obálka knihy
 
4. Slovní úlohy ve výuce matematiky a českého jazyka: Metodický materiál pro učitele (Naďa Vondrová, Martina Šmejkalová, Jarmila Novotná, Radka Havlíčková, Anna Páchová, Irena Smetáčková, Alena Sigmundová, Milada Hirschová, Martin Chvál)
 
5. Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost (Daniela Bímová, Růžena Blažková, Jiří Břehovský, Irena Budínová, Kamila Hrčková, Antonín Jančařík,
Darina Jirotková, Štěpánka Kaňková, Jaroslava Kloboučková, Vlasta Moravcová, Hana Nováková, Jarmila Novotná, Jarmila Robová, Libuše Samková, Naďa Vondrová)
 
Brožura vznikla s cílem podpořit profesní kompetence učitelů související s rozvíjením matematické gramotnosti žáků na základních školách a víceletých gymnáziích. Obsahuje sedm metodických materiálů, které jsou postupně zaměřeny na různé oblasti vyučování matematice: od propojení témat, přes porozumění některým základním pojmům (míra v geometrii, soustava souřadnic aj.), rozvíjení představivosti a schopností žáků včetně řešení slovních úloh až po individuální a diferencovaný přístup k žákům. Každý materiál začíná abstraktem, který přibližuje jeho obsah a strukturu. Následují aktivity určené pro žáky doplněné  metodickými komentáři a poznámkami. Specifi kem nabízených materiálů je skutečnost, že byly vyzkoušeny (často i opakovaně) přímo s žáky ve výuce. Zkušenosti s použitím materiálů jsou shrnuty v jednotlivých kapitolách. Věříme, že budou inspirativní i pro další učitele.
 
6.Texty z projekt u ESF Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP: Zde si můžete stáhnout texty, které napsali učitelé z různých typů škol pro potřeby výuky matematiky na základní i střední škole. Obsahují celou řadu praktických rad, úloh, geometrických šablon...