Poznáváme krychli

01.05.2016 13:34
Projekt pro žáky 6. ročníků. Autorka Ivana Navrátilová.

Soubor obsahuje návrh projektu pro 6. ročník ZŠ zaměřeného na seznámení žáků s krychlí a jejími vlastnostmi. Žáci se seznamují s tímto tělesem sami na základě vlastní manipulace s různými předměty. Například konstruují krychli z modelíny a špejlí, zjišťují počty vrcholů apod. a měří délky. Soubor obsahuje i popis praktické aplikace projektu. Stahujte zde.

Práce vznikla jako závěrečná práce kurzu organizovaného v rámci projektu ESF Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP.

 

Zpět