Řešení konstrukčních planimetrických úloh I

01.05.2016 13:36

Učební text určený pro studenty středních škol. První část.

První část učební opory pro distanční vzdělávání, která může sloužit k demonstraci určitých vlastností geometrických objektů, postupů konstrukcí apod. Autorka textu ho využívá např. v maturitním ročníku. Studenti mají text k dispozici ve všech počítačových učebnách, pracují s ním samostatně (kopírují si ho i domů). Na některých místech v textu jsou v nich v rámečcích
hypertextové odkazy na řešení, případně zpět na zadání.

Opora byla napsána tak, aby učivo vysvětlovala tomu, kdo nemá možnost slyšet výklad učitele, proto je např. užita forma přímého oslovování čtenáře.
Někdy, možná na úkor exaktnosti textu, jsou uváděny praktické rady, upozornění na vyvarování se chyb, které studenti často dělávají, apod.

Řešení konstrukčních planimetrických úloh I ke stažení

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF