Tři dny s matematikou pro učitele středních odborných škol

12.05.2021 14:56

Konference je zaměřena zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference byly semináře a dílny, ve kterých vystoupili učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních školách.

Hlavní pořadatelé akce: SUMA JČMF a pobočka JČMF Pardubice

Místo konání:  CCV Pardubice, Mozartova 449

Termín konání: 20. – 22. září 2017

Akce měla akreditaci JČMF a bylo možné ji využít pro Výzvy č. 2_16_035  (č. 2_16_042) šablony pro SŠ a VOŠ v rámci DVPP.

Webové stránky akce: SUMA JČMF a pobočka JČMF Pardubice

Organizační výbor: Mgr. František Procházka, prochazka.frantisek@sps-chrudim.cz

Podrobný program setkání z roku 2017 naleznete zde.

Sborníky a materiály z některých předchozích ročníků konference jsou k dispozici na webových stránkách Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí (www.skola-auto.cz).

________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí ročníky:

1. ročník: 2000

2. ročník: 2002

3. ročník: 2004

4. ročník: 11.10. - 13.10 2006, Ústí nad Orlicí

5. ročník: 15.10 - 17.10 2008, Ústí nad Orlicí

6. ročník: 13.10. - 15.10 2010, Ústí nad Orlicí

7. ročník: 21.11. - 22.11. 2012, Ústí nad Orlicí

8. ročník: 4.11. - 6.11. 2015, Ústí nad Orlicí

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF