Zachraň Prahu

01.05.2016 13:20

Projekt pro 8. a 9. ročník na opakování počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. Autorka Marta Honzíková.

Text obsahuje návrh projektu Zachraň Prahu, který je z matematického hlediska zaměřen na počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. Jedná se o multidisciplinární projekt, kde se matematika spojuje hlavně se zeměpisem. Je připraven pracovní list, který žáci ve skupinách vyplňují a postupně tak rozšifrovávají zašifrovaný nápis. Stahujte zde.

Práce vznikla jako závěrečná práce kurzu organizovaného v rámci projektu ESF Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP.

 

Zpět