Ani jeden matematický talent nazmar

17.10.2017 21:35

Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Těšíme se na setkání v roce 2019. 

Organizátor konference: SUMA JČMF

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. (jaroslav.zhouf@fit.cvut.cz)

Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály pro učitele

________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí ročníky:

1. ročník: 24.4 - 26.4. 2003, Hradec Králové

2. ročník: 14.4. - 16.4. 2005, Hradec Králové

3. ročník: 3.5 - 5.5. 2007, Hradec Králové

4. ročník: 16.4. - 18.4. 2009, Hradec Králové

5. ročník: 8.4. - 10.4. 2011, Hradec Králové

6. ročník: 2013, Hradec Králové

7. ročník: 5.6. - 6.6. 2015, Hradec Králové

8. ročník: 2019, Hradec Králové

 

 

 

Zpět