Dva dny s didaktikou matematiky

17.02.2018 21:33

  Dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF se bude konat ve dnech 14. – 15. 2. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Z konference je tradičně připravován elektronický sborník. Požádali jsme o akreditaci MŠMT pro akci dalšího vzdělávání učitelů.

Registrační poplatek se hradí na místě:
180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci
220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci
250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci
320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci

Online přihláška je níže na stránce.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2019. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 13. 2. 2019. Pokud bude účastník požadovat ubytování na univerzitní koleji, pak je nutné se přihlásit do 20.1.2019.


Zvané přednášky

Peter Bero (https://peterbero.sk/) - téma bude upřesněno
 
Magdaléna Richterová: Šikana učitele - téma, o kterém se (ne)mluví
 
Učitelé patří vedle horníků a lékařů mezi nejrizikovější profesní skupinu. Zatímco u učitelů s praxí 1-10 let trpí neurotickými problémy 8,3% učitelů, u těch s praxí 20 a více let je to kolem 30%.[1] Jako první ze stresorů specifických pro školní prostředí jsou uváděny lidské stresory, tedy děti, které se často chovají jinak, než je učitelem očekáváno.

Takovým neočekávaným sociálně patologickým chováním je právě šikana. Na šikanu učitele je často pohlíženo jako na profesní i lidské selhání. Nahlédněme do složitých mechanismů vzniku šikany, která je pro mnohé stále nepochopitelná, tedy ponižování, zesměšňování dospělé osoby dítětem. Představme si hlavní příčiny zakrývajícího systému šikany, jejího odhalení a řešení.


[1] PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika: věda o edukačních procesech. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.


ARCHIV

Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení  zde . Fotografie z roku 2016 stahujte zde.
Archiv předchozích ročníků konference je zde. Sborníky z předchozích ročníků najdete v části Materiály ke stažení.

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2019 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce 2 – 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce 5 – 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2019.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2019. Bude mít ISBN.

 

Zpět

Přihlášení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2019

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: