Archiv článků

 • 29.01.2023 17:02

  Stanovisko odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících

  Výbor SUMA JČMF se 21. 1. 2023 připojil ke stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících: https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452 Stanovisko kopírujeme i...

 • 29.01.2023 16:58

  Stanovisko odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících

  Výbor SUMA JČMF se připojil ke stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících: https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452 Stanovisku předchází shrnující text, poukazující na možné...

 • 20.11.2022 20:04

  Vydán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2022

  V sekci Materiály ke stažení si můžete stáhnout sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2022 (https://www.suma.jcmf.cz/materialy-pro-ucitele/sborniky-z-konferenci/). Děkujeme všem autorům, kteří do něj přispěli.

 • 17.10.2022 14:12

  GeoGebra e-kniha - metrické úlohy v krychli

  Denisa Váňová z PedF UK v Praze vytvořila v rámci své bakalářské práce e-knihu využívající programu GeoGebra pro výuku řezů na krychli. Knihu naleznete zde: https://www.geogebra.org/m/ayujmdxp Kniha obsahuje jednotlivá zadání a krokované konstrukce. Může sloužit jako podklad pro výuku i pro...

 • 08.10.2022 20:16

  Otevřena registrace na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2023

  Již dvacátý sedmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky se bude konat 16. a 17. 2. 2023 na Pedagogické fakultě v Praze. Registrace je již otevřena.

 • 19.05.2022 12:42

  Počítačová 3D hra rozvíjející prostorovou představivost

  V rámci své bakalářské práce zpracoval Tomáš Trejbal originální počítačovou 3D hru s geometrickou tematikou. Hra byla částečně inspirována hrou Euclidea. Ve hře Euclidea (jedná se o hru na mobilní telefony) se hráč zabývá euklidovskými geometrickými konstrukcemi ve dvourozměrném prostoru. Zmíněná...

 • 13.05.2022 12:07

  Revize Rámcových vzdělávacích programů

  V současné době probíhá práce na revizích Rámcových vzdělávacích programů. Více informací naleznete na https://revize.rvp.cz/  

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky všech stupňů škol. Další setkání se uskuteční 7. až 9. 11. 2024. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní osoba za organizátory: doc. Ing....

 • 12.05.2022 14:36

  Matematika v médiích (využití slovních úloh při kooperativní výuce)

  Učitelé matematiky na základních i středních školách shodně označují za jedno z kritických míst školské matematiky řešení slovních úloh. Příčinu vidí učitelé v tom, že žáci nejsou schopni a někdy ani ochotni přečíst si pečlivě a opakovaně text slovní úlohy. Nechápou text, neumí si utvořit...

 • 12.05.2022 12:18

  Metodická doporučení pro učitele vzešlá z projektu ESF

  V roce 2005 a 2006 připravil kolektiv autorů z institucí vzdělávajících učitele a učitelů z praxe připravil texty, které jsou použitelné jak v přípravě učitelů matematiky, tak přímo ve výuce.     Jak citovat tyto...

Záznamy: 21 - 30 ze 70
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF