Archiv článků

Parabola v MS Excel

01.05.2016 13:23
Popis aktivit v MS Excelu, při nichž žáci objevují vlastnosti kvadratické funkce. Autor Martin Mikuláš. Námět obsahuje návrh několika úloh, které lze řešit v programu MS Excel a které vede ke zkoumání vlastností kvadratické funkce. Zde stahujte popis aktivit pro žáky a zde soubor v MS Excel, s nímž...

Geometrie mého okolí

01.05.2016 13:23
Projekt pro 8. ročník ZŠ. Autorka Jaroslava Janáčková. Soubor obsahuje návrh projektu pro 8. ročník s tématem Geometrie mého okolí. Cílem projektu je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit jejich tvary a provádět...

Mocnina

01.05.2016 13:22
Gradovaná série úloh na téma Mocnina. Autorky Eva Starobová, Lenka Tejkalová a Jana Pávová. Soubor obsahuj návrh gradované série úloh, pomocí nichž se žáci seznamují s pojmem mocnina. Smyslem celé práce je objevitelská činnost žáků. Ti dostávají vzorový příklad, kde jsou dána jednoduchá...

Mocnost bodu ke kružnici

01.05.2016 13:22
Námět, jak zavést pojem mocnost bodu ke kružnici. Autor Martin Mikuláš. K demonstraci mocnosti bodu ke kružnici lze využít aplet POWER OF A POINT (Mocnost bodu) publikovaný na stránkách Národní rady učitelů matematiky ve Spojených státech amerických (the National Council of Teachers of...

Zachraň Prahu

01.05.2016 13:20
Projekt pro 8. a 9. ročník na opakování počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. Autorka Marta Honzíková. Text obsahuje návrh projektu Zachraň Prahu, který je z matematického hlediska zaměřen na počítání obsahů a obvodů rovinných obrazců. Jedná se o multidisciplinární projekt, kde se...

Hra pro střední školu Tandemat

01.05.2016 13:12
Zde najdete část diplomové práce Lucie Šilhánové, která pro potřeby výuky matematiky na střední škole rozpracovala a vyzkoušela hru Activity. Jsou popsána pravidla a dány k dispozici herní pole i hrací kartičky. Tandemat – didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole Lucie...

Opakování stereometrie formou soutěže

01.05.2016 13:12
Je přiložena prezentace v ActivInspire, v níž je připravena soutěž typu Riskuj na opakování některých znalostí ze stereometrie. V přiložené prezentaci pro interaktivní tabule napsané v programu ActivInspire najdete soutěž typu Riskuj. Je určená pro žáky středních škol a obsahuje úkoly různé...

Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol 2016 - pozvánka a přihláška

01.04.2016 23:11
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost učitelů matematiky  a Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje si vás dovolují pozvat na Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol 2016 - Jak učit matematiku na SŠ. Termín: 21.9. - 23.9. 2016 Místo konání:...

Matematika v médiích

17.01.2016 19:00
V sekci Projekty naleznete informace o právě ukončeném projektu Matematika v médiích včetně užitečné publikace, která je volně ke stažení.

Pozvánka na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2016

17.10.2015 22:58
Ve dnech 11. – 12. 2. 2016 se bude na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konat již dvacátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF. Obdobně jako v...