Archiv článků

 • 24.06.2022 00:00

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat ve dnech 18. 9. - 20. 9. 2023 v Praze.  Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha. Bližší informace...

 • 19.05.2022 12:42

  Počítačová 3D hra rozvíjející prostorovou představivost

  V rámci své bakalářské práce zpracoval Tomáš Trejbal originální počítačovou 3D hru s geometrickou tematikou. Hra byla částečně inspirována hrou Euclidea. Ve hře Euclidea (jedná se o hru na mobilní telefony) se hráč zabývá euklidovskými geometrickými konstrukcemi ve dvourozměrném prostoru. Zmíněná...

 • 13.05.2022 12:07

  Revize Rámcových vzdělávacích programů

  V současné době probíhá práce na revizích Rámcových vzdělávacích programů. Více informací naleznete na https://revize.rvp.cz/  

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky všech stupňů škol. Další setkání se uskuteční v roce 2024. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní osoba za organizátory: prof. RNDr. Miroslav...

 • 12.05.2022 14:36

  Matematika v médiích (využití slovních úloh při kooperativní výuce)

  Učitelé matematiky na základních i středních školách shodně označují za jedno z kritických míst školské matematiky řešení slovních úloh. Příčinu vidí učitelé v tom, že žáci nejsou schopni a někdy ani ochotni přečíst si pečlivě a opakovaně text slovní úlohy. Nechápou text, neumí si utvořit...

 • 12.05.2022 12:18

  Metodická doporučení pro učitele vzešlá z projektu ESF

  V roce 2005 a 2006 připravil kolektiv autorů z institucí vzdělávajících učitele a učitelů z praxe připravil texty, které jsou použitelné jak v přípravě učitelů matematiky, tak přímo ve výuce.     Jak citovat tyto...

 • 12.05.2022 12:16

  Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost

  Kolektiv autorů připravil sborník námětů, jejichž společným cílem je podpořit profesní kompetence učitelů související s rozvíjením matematické gramotnosti žáků na základních školách a víceletých gymnáziích. Sborník obsahuje sedm metodických materiálů, které jsou postupně zaměřeny na různé oblasti...

 • 12.05.2022 12:14

  Slovní úlohy ve výuce matematiky a českého jazyka

  Kolektiv autorů z různých oborů připravil na základě výsledků výzkumů metodický materiál pro učitele 1. a 2. stupně, který zkoumá problematiku výuky slovních úloh z různých stran a v neposlední řadě obsahuje konkrétní metodické náměty. Jejich důležitým rysem je, že věnují pozornost nejen dovednosti...

 • 12.05.2022 12:10

  Svět matematických aplikací

  Kolektiv autorů připravil náměty do výuky matematiky, které ukazují souvislost matematiky s každodenním životem. V publikaci z roku 2018 naleznete téma fraktálů, pravděpodobnosti, kryptologie a dějin matematiky. V publikaci z roku 2020 jsou zařazena témata počítání do nekonečna, krása geometrie,...

 • 12.05.2022 12:05

  Matematika a řešení úloh

  Kniha Františka Kuřiny Matematika a řešení úloh. Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v roce 2011. Obálka knihy  

Záznamy: 11 - 20 ze 58
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF