Archiv článků

 • 12.05.2022 12:16

  Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost

  Kolektiv autorů připravil sborník námětů, jejichž společným cílem je podpořit profesní kompetence učitelů související s rozvíjením matematické gramotnosti žáků na základních školách a víceletých gymnáziích. Sborník obsahuje sedm metodických materiálů, které jsou postupně zaměřeny na různé oblasti...

 • 12.05.2022 12:14

  Slovní úlohy ve výuce matematiky a českého jazyka

  Kolektiv autorů z různých oborů připravil na základě výsledků výzkumů metodický materiál pro učitele 1. a 2. stupně, který zkoumá problematiku výuky slovních úloh z různých stran a v neposlední řadě obsahuje konkrétní metodické náměty. Jejich důležitým rysem je, že věnují pozornost nejen dovednosti...

 • 12.05.2022 12:10

  Svět matematických aplikací

  Kolektiv autorů připravil náměty do výuky matematiky, které ukazují souvislost matematiky s každodenním životem. V publikaci z roku 2018 naleznete téma fraktálů, pravděpodobnosti, kryptologie a dějin matematiky. V publikaci z roku 2020 jsou zařazena témata počítání do nekonečna, krása geometrie,...

 • 12.05.2022 12:05

  Matematika a řešení úloh

  Kniha Františka Kuřiny Matematika a řešení úloh. Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v roce 2011. Obálka knihy  

 • 12.05.2022 11:45

  Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky

    Kniha obsahuje 25 kapitol týkajících se různých aspekty výuky matematiky a výzkumu. Prohlédněte si její obsah: Naďa Stehlíková: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice Milan Hejný: Mechanizmus poznávacího procesu Milan Hejný: Komunikační a interakční strategie učitele v hodinách...

 • 12.05.2022 11:38

  Inspirace do výuky

  SUMA JČMF se každorodně podílí na organizaci celé řady konferencí. Věříme, že mnohé příspěvky mohou být pro učitele 1. stupně a matematiky inspirativné.

 • 12.05.2022 11:19

  Výzkumná zpráva k Hejného metodě

  Nadace České spořitelny podpořila studii, která měla za cíl hlouběji prozkoumat výsledky žáků 4. ročníku v TIMSS 2019. Stručné shrnutí výsledků najdete na jejím webu, kde je také odkaz na kompletní výzkumnou zprávu.

 • 12.05.2022 09:11

  Konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Ve dnech 3. až 5. 11. 2022 se bude konat další ročník oblíbené konference. Bližší informace na webu https://www.jcmf.zcu.cz/konference/setkani2022/.

 • 12.05.2022 00:00

  Publikace pro učitele

  V této rubrice jsou knihy a publikace, které obsahují náměty do výuky a jsou k dispozici v elektronické podobě. Věříme, že v nich učitelé naleznou mnohé inspirace do vlastní výuky.

 • 07.03.2022 15:40

  Mezinárodní den matematiky a ICMI Newsletter

  Dne 14. 3. 2022 se bude opět konat Mezinárodní den matematiky. Letos má heslo Mathematics Unites (Matematika spojuje). Každá škola či jednotlivec se může připojit k oslavám tohoto dne. Více informací lze nalézt na webu https://www.idm314.org/. Kromě akcí přímo ve třídách a na univerzitách je možné...

Záznamy: 31 - 40 ze 70
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF